Promovim në Nju Jork (Infusa/Infinit)

3

13 prill 2007 do të mbahet promovimi i albumeve “Shqip-Hop” dhe “Rilindja”, të lëshuar nga Infusa Music dhe Infinit Records, respektivisht. Mysafir do të jenë Ekrem Gj. dhe Da Ghost. Ky promovim organizohet nga Melosi Party. Për më shumë informata, vizitoni www.shpallje.com.